Ngày 20/06/2013 - Stanford tiếp tục tổ chức khai giảng lớp Java for base - J061301CB

Khóa học này cung cấp kiến thức cho các học viên về ngôn ngữ lập trình Java và các công cụ để xây dựng ứng dụng bằng Java

Stanford đã tổ chức thành công buổi khai giảng lớp Java for base vào lúc 17h30 ngày 20/6/2013. Danh sách các học viên trong lớp bao gồm:

1. Trần Đức Chung

2. Trần Quốc Dũng

3. Nguyễn Đức Giang

4. Phan Văn Kiên

5. Lê Minh Trang

 6. Nguyễn Thị Bình Minh

- Thời gian học của lớp: 2,4,6 từ 15h - 17h

- Giảng viên: Nguyễn Văn Đoàn

- Địa điểm học: tầng 5, số nhà 20, ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Nội dung chi tiết của khóa học, các bạn có thể tham khảo tại: http://www.stanford.com.vn/Khoa-hoc-lap-trinh/Java.aspx

Chúc các bạn học tập đạt kết quả cao!

Tags: