Khóa học lập trình c++ cho người mới bắt đầu cùng chuyên gia

Khóa học lập trình c++ cho người mới học cung cấp miễn phí được biên soạn bởi chuyên gia giàu kinh nghiệm của Stanford.

Trong mỗi bài học sẽ luôn có phần kiến thức trọng tâm, ví dụ minh họa cũng như video hướng dẫn cụ thể. Để bắt đầu được tốt bạn cần đọc kỹ những nội dung chia sẻ trong bài viết này nhé.

Khóa học lập trình c++ cho người mới bắt đầu

Có một chú ý là với bạn muốn học lập trình c++ hoặc học lập trình c cũng đều có thể bắt đầu. Và sử dụng được kiến thức trong khóa học này. Việc in và hiển thị thông tin có thể sử dụng cú pháp tương ứng. Bên cạnh đó có một số điểm lưu ý còn về cơ bản bạn đều có thể sử dụng trong c/c++.

Sau đây là một số chú ý dành cho các bạn mới học lập trình cần chú ý để học lập trình c++ theo khóa học này được hiệu quả.

Mục tiêu của khóa học lập trình c++

Cung cấp các kiến thức nền tảng, quan trọng về lập trình c++ cho các bạn mới học. Giúp các bạn hiểu rõ các khái niệm và cách thức áp dụng các kiến thức đã học.

Hoàn thành khóa học này sẽ giúp cho các bạn nắm chắc những khái niệm quan trọng về lập trình. Tạo tiền đề cho học tập nghiên cứu chuyên sâu hoặc học nâng cao các mảng công nghệ khác.

Nội dung của khóa học lập trình c++

Khóa học được chia thành 3 chủ đề chính bao gồm:

  • Làm việc với cấu trúc lập trình
  • Sử dụng và làm việc với mảng
  • Làm việc với hàm trong lập trình c++

Đối tượng của khóa học lập trình c++

Khóa học lập trình c++ phù hợp cho các đối tượng sau:

Các bạn mới học lập trình, chưa có kiến thức lập trình, muốn nắm chắc kiến thức lập trình c++ cơ bản..

Các bạn đang làm công việc khác muốn chuyển sang nghề lập trình

Những bạn muốn bắt đầu học lập trình c++ để phục vụ công việc của mình

Cách thức đào tạo trong khóa học lập trình c++

Bài học được chia thành từng phần. Mỗi phần sẽ hướng dẫn những khái niệm quan trọng trong bài học. Sau đó sẽ đưa ví dụ minh họa bằng code lập trình sử dụng kiến thức đó. Với những người đọc và làm mà vẫn chưa hiểu có thể xem thêm video hướng dẫn của chuyên gia.

Kết quả đạt được sau khóa học lập trình c++

Sau khi hoàn thành khóa học này các bạn sẽ nắm chắc những kiến thức cơ bản, quan trọng trong lập trình. Giúp bạn có thể tiếp tục tham gia học những kiến thức cao hơn về c/c++ cũng như các mảng công nghệ khác. Sử dụng thành thạo công cụ lập trình Visual Studio trong lập trình c++.

Xem khoá học lập trình c++ miễn phí cho người mới cùng chuyên gia tại đây: bit.ly/2Thc0QT

==========🎬 🎬 🎬==========

☎ STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Hotline: 0963 723 236 - 0866 586 366

Website: https://stanford.com.vn

Tags: học lập trình c, học lập trình c++, học c, khoá học c, khoá lập trình c++, học lập trình c++ cùng chuyên gia