Tin Stanford

“Nâng tầm thương hiệu” mục tiêu của Stanford trong năm 2016
“Nâng tầm thương hiệu” mục tiêu của Stanford trong năm 2016

Ngày 30/12/2015, tại trụ sở chính của Công ty CP Stanford – đào tạo và phát triển công nghệ đã tổ chức Lễ tổng kết cuối năm 2015 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2016.